Werkgroep ‘Roze Onderwijs’

ROZE IN WIT Dokters voor diversiteit

Vanuit RozeinWit vinden we dat er meer onderwijs over LHBTI+ patienten in het geneeskunde curriculum moet komen. Meer kennis over de verschillende diversiteiten (sekse, seksuele oriëntatie en gender), over de aandachtspunten m.b.t. lichamelijke en psychische gezondheid bij de verschillende letters, maar ook praktijkonderwijs over sensitieve communicatie. Tevens pleiten we voor minder stigmatiserende, maar juist meer normaliserende casuïstiek.

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere initiatieven geweest en is veel in kaart gebracht over de behoefte vanuit patiënten en cliënten om dit te verbeteren (Alliantie Gezondheidszorg op Maat). Ook is er al het een en ander aan lesmateriaal gemaakt, maar een plek in het curriculum is een uitdaging. Dit heeft ook te maken met hoe de opleiding is ingericht: elke universiteit maakt zelf het curriculum, meerdere belangenbehartigers vinden dat zij ook een plek verdienen in het curriculum en aanpassingen vinden niet heel frequent plaats. Ook de aard van het onderwerp maakt het lastiger: het past onder vele noemers en op verschillende plekken komt een klein deel aan bod.

Aangezien we het van groot belang vinden om dit te verbeteren, hebben we een werkgroep opgericht om vanuit een bredere samenwerking te kijken of we wat verder komen. Hierin nemen deel: Alliantie Gezondheidszorg op Maat, Platform LHBT en Psychiatrie van NVVP, Maaike Muntinga en Jason van Heesewijk (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora Amsterdam UMC)

In 2021 is een survey onder alle bachelor- en masterstudenten geneeskunde in Nederland afgenomen over de volgende onderwerpen:

  • Wat vinden studenten van de manier waarop LHBTI+ gezondheid in hun opleiding aan bod komt?
  • Wat gaat volgens geneeskundestudenten goed, en wat kan er beter in het onderwijs over LHBTI+ gezondheid?
  • Welke onderwerpen omtrent LHBTI+ vinden geneeskundestudenten belangrijk?
  • Hoe ervaren geneeskundestudenten het sociale klimaat omtrent LHBTI+ onderwerpen in hun opleiding?

 

De antwoorden van deze survey zullen als grondbeginsel dienen van onze verdere plannen en om het gesprek aan te gaan met de geneeskundeopleidingen. De resultaten van de survey kunt u hier vinden in het Rapport Roze in Onderwijs. Heeft u verdere vragen ten aanzien van de inhoud van de survey, neem contact op met megan@rozeinwit.nl.


 

Een groep studenten van de Minor Medisch Leiderschap van het Radboudumc is door dit werkgroep begeleid in de tweede semester van 2021-2022. Deze studenten hebben door middel van een onderwijsanalyse, inventarisatie van stakeholders en beknopte literatuursamenvatting een rapport geschreven met conclusies over het opnemen van LHBTI+ onderwijs in het geneeskundecurriculum. Het rapport dat zij hebben geschreven is hier te downloaden: ‘Hoe laat is het, inclusiviteit – Roze in Wit’. Bij vragen over dit rapport, stuur gerust een mail naar megan@rozeinwit.nl.