Partners

ROZE IN WIT Dokters voor diversiteit

Partners

Roze in Wit zet zich in voor een veilige werkklimaat voor zorgprofessionals, en een veilige spreekkamer voor patiënten. Er zijn vele organisaties waarmee wij samenwerken aan onze gezamenlijke doelen. Wij willen deze hier graag uitlichten en iedereen uitnodigen om ook een kijkje te nemen op hun websites.

NVVP Platform LHBT & Psychiatrie

 

Het Platform Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender (LHBT) & Psychiatrie is een netwerk van psychiaters die persoonlijk en/of professioneel geïnteresseerd zijn in gender- en seksuele diversiteit. Het platform stelt zich tot doel het bevorderen van kennis, aandacht en een juiste beeldvorming rondom het thema LHBT en psychische problematiek.

PrEPnu

PrEPnu zet zich sinds 2015 in voor goede toegang tot mPrEP voor iedereen die dat nodig heeft in Nederland. Onze focus ligt daarbij op de LHBT-community, met name homo- en bimannen, omdat PrEP voor hen de grootste toegevoegde waarde heeft, maar onze doelen beperken zich niet tot deze groep. Als community-initiatief zijn we vooral actief in de gemeenschap, met als belangrijkste doel te informeren over PrEP. Maar we zijn ook actief in de lobby bij politiek en professionals, waar we ons er sterk voor maken de stem van de PrEP-gebruiker te laten horen.

Treat it Queer

Stichting Treat it Queer is een non-profitorganisatie die zich internationaal inzet voor betere gezondheidszorg voor LHBTI+’ers, middels educatie (aan voornamelijk zorgprofessionals), onderzoek en advies. Door meer bewustzijn en begrip te creëren voor de gezondheidsverschillen waar personen met genderdiversiteit en/of seksuele diversiteit mee te maken kunnen krijgen, kunnen wij samen de gezondheid bevorderen. Alle oprichters van Treat it Queer hebben zelf een achtergrond in de geneeskunde en/of global health en identificeren zich als ‘queer’. Dit zorgt ervoor dat er makkelijker bruggen geslagen kunnen worden tussen de medische wereld en de LHBTI+ gemeenschap.

Transgender Netwerk

Transgender Netwerk is de landelijke belangenorganisatie voor transgender personen. Wij streven naar een genderdiverse samenleving en strijden daarom tegen discriminatie van trans en non-binaire personen. We adviseren diverse initiatieven om de zorg genderinclusiever te maken en komen in actie wanneer transgender personen zich bij ons melden die discriminatie in de zorg meemaken. Zorgverleners kunnen zelf ook bij Transgender Netwerk terecht voor advies over genderdiversiteit in de zorgpraktijk.

Alliantie Gezondheidszorg op Maat

Iedereen verdient passende zorg. Daarom zijn COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc. in 2018 Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns- en jeugdzorgsector en de overheid bewust van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in samenhang met gezondheid.

Om passende zorg te bieden is sensitief en inclusief onderwijs van (toekomstige) zorgprofessionals noodzakelijk. De Alliantie biedt kennis, tools en training en is actief in lobby bij politiek, overheid en kennisinstituten om rekening te houden met diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie.

COC NL

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Het COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Ook streeft de organisatie naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Het COC werd opgericht in 1946 en is daarmee de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld.

NNID

NNID is een door intersekse personen geleide mensenrechten- en kennisorganisatie die zich inzet voor de emancipatie van intersekse personen, en voor het bevorderen van de zichtbaarheid en acceptatie van intersekse en seksediversiteit in de maatschappij. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het inzichtelijk maken van intersekse ervaringen en thematiek voor organisaties en overheden. Heb je vragen over de sociale context van relevante diagnoses of over ervaringen van intersekse personen? Kijk op dan onze website seksediversiteit.nl, of mail voor verdere vragen naar info@nnid.n

Transvisie

Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving.  Vanuit onze rol als patiëntenorganisatie komen wij op voor de collectieve en individuele belangen van onze doelgroep. Door actief in gesprek te blijven met zorgaanbieders, verzekeraars en overheden streven wij naar toegankelijke zorg voor alle Nederlandse patiënten. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

CODING

CODING is een landelijk netwerk van (toekomstig) zorgprofessionals die zich inzetten voor een sensitief en inclusief zorgsysteem. Gelijke kansen voor alle zorgprofessionals en studenten, kennis over het begeleiden van een diverse patiëntenpopulatie en een open cultuur zijn hierin onmisbaar. De focus binnen CODING ligt op etnische en culturele diversiteit, met oog voor intersectionaliteit. Door studenten, zorgprofessionals, en organisaties uit het hele land samen te brengen, bundelen we onze krachten tegen bias en racisme, voor diversiteit en inclusie.

Amsterdam - Roze Buddyzorg

Roze Buddyzorg is een vrijwilligers organisatie die sociale ondersteuning biedt aan LHBTI+ personen in Amsterdam. Buddy’s wordt gekoppeld aan LHBTI+ personen die gezelschap, een luisterend oor of hart onder de riem nodig hebben.

Voor LHBTIers, die iemand nodig hebben naast de professionele zorg, mantelzorgers en intieme kring, kan een LHBT buddy iets toevoegen. Roze Buddyzorg zorgt voor een koppeling tussen cliënt en buddy waarbij een goede klik belangrijk is. Buddy’s krijgen training en begeleiding en worden voor minimaal zes maanden ingezet. Voor meer informatie over Roze Buddyzorg neem een kijk op de website.