Werkgroep ‘Roze Onderwijs’

ROZE IN WIT Dokters voor diversiteit

Vanuit RozeinWit vinden we dat er meer onderwijs over LHBTI+ patienten in het geneeskunde curriculum moet komen. Meer kennis over de verschillende diversiteiten (sekse, seksuele oriëntatie en gender), over de aandachtspunten m.b.t. lichamelijke en psychische gezondheid bij de verschillende letters, maar ook praktijkonderwijs over sensitieve communicatie. Tevens pleiten we voor minder stigmatiserende, maar juist meer normaliserende casuïstiek.

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere initiatieven geweest en is veel in kaart gebracht over de behoefte vanuit patiënten en cliënten om dit te verbeteren (Alliantie Gezondheidszorg op Maat). Ook is er al het een en ander aan lesmateriaal gemaakt, maar een plek in het curriculum is een uitdaging. Dit heeft ook te maken met hoe de opleiding is ingericht: elke universiteit maakt zelf het curriculum, meerdere belangenbehartigers vinden dat zij ook een plek verdienen in het curriculum en aanpassingen vinden niet heel frequent plaats. Ook de aard van het onderwerp maakt het lastiger: het past onder vele noemers en op verschillende plekken komt een klein deel aan bod.

Aangezien we het van groot belang vinden om dit te verbeteren, hebben we een werkgroep opgericht om vanuit een bredere samenwerking te kijken of we wat verder komen. Hierin nemen deel: Alliantie Gezondheidszorg op Maat, Platform LHBT en Psychiatrie van NVVP, Maaike Muntinga en Jason van Heesewijk (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora Amsterdam UMC)

We gaan onder alle bachelor- en masterstudenten geneeskunde in Nederland een survey afnemen met de volgende onderwerpen:

  • Wat vinden studenten van de manier waarop LHBTI+ gezondheid in hun opleiding aan bod komt?
  • Wat gaat volgens geneeskundestudenten goed, en wat kan er beter in het onderwijs over LHBTI+ gezondheid?
  • Welke onderwerpen omtrent LHBTI+ vinden geneeskundestudenten belangrijk?
  • Hoe ervaren geneeskundestudenten het sociale klimaat omtrent LHBTI+ onderwerpen in hun opleiding?

De antwoorden van deze survey zullen als grondbeginsel dienen van onze verdere plannen. We verwachten dat er een tekort aan onderwijs op dit vlak wordt ervaren en hopen hiermee meer urgentiegevoel te creëren richting de verschillende universiteiten.

Deze survey staat van 1-14 oktober online, wij moedigen alle geneeskundestudenten deze in te vullen via deze link:
https://rutgers.survalyzer.eu/lhbti_medisch_onderwijs

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

 


 

 

 

 

 

Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg voor studenten geneeskunde
Maandag 22 november 2021

 

Elke dag ziet een arts veel verschillende mensen. Mannen en vrouwen, non-binaire, trans en intersekse personen. Mensen die bijvoorbeeld hetero, homo, lesbisch of bi+ zijn. Op dit moment krijgen niet al die mensen zorg die bij hen past, ondanks dat artsen de beste bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld door onwetendheid, schaamte en onbewuste aannames sluit de zorg niet goed aan. Door samen te werken aan inclusieve gezondheidszorg, krijgt wél iedere patiënt de zorg die die nodig heeft. Maar inclusieve gezondheidszorg, wat houdt dat precies in? Hoe ziet diversiteit op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie er in de praktijk uit? Welke gezondheidsrisico’s lopen verschillende groepen mensen? Hoe kan je er als arts voor zorgen dat je iedere patiënt passende zorg biedt? Deze thema’s komen aan bod tijdens de interactieve Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg.

 

De masterclass wordt gegeven voor geneeskunde studenten van alle faculteitsverenigingen in Nederland. De masterclass wordt aangeboden vanuit de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, bestaande uit WOMEN Inc., Rutgers & COC Nederland. De Alliantie maakt het publiek, de (eerstelijns) zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Meer informatie over de Alliantie vind je op de campagnewebsite www.komteenmensbijdedokter.nl.

 

In het kort
Datum               maandag 22 november
Tijd                      19.30 tot 21.00 uur
Locatie               online via Zoom

 

AANMELDEN?

Meld je aan voor de masterclass via deze link. De link naar de sessie ontvang je op de dag van de masterclass per mail.