Werkgroep ‘Roze in Onderwijs’

ROZE IN WIT Dokters voor diversiteit

RozeinWit wil dat seksuele-, sekse- en genderdiversiteit een vaste plek krijgt in het curriculum van alle geneeskunde– en specialistische medische opleidingen met een focus op inclusieve zorg, sensitieve communicatie en lichamelijke en psychische gezondheid bij LHBTIQ+ kwesties. Ook pleiten we voor minder stigmatiserende en juist meer normaliserende casuïstiek. Om dit vorm te geven hebben we de werkgroep ‘Roze in Onderwijs’ opgericht.

De werkgroep ‘Roze in Onderwijs’ zet zich ervoor in om zoveel mogelijk (aankomende) medici kennis bij te brengen over (medische) LHBTIQ+ kwesties, verzorgen we onderwijsmomenten en ontwikkelen we onderwijsmateriaal in samenwerking met onze partners.

Hieronder leest u welke projecten we al ondernomen hebben.


Rapport LHBTI+ in het Nederlands Medisch Onderwijs

In 2021 hebben we een vragenlijst uitgezet onder alle geneeskundestudenten in Nederland over hun ervaringen en behoeften met LHBTI+ onderwerpen in het geneeskundecurriculum. Hieruit bleek onder andere dat:

  • Er is behoefte naar onderwijs over LHBTI+ gezondheidsthema’s, waaronder inclusieve communicatie en fysieke en psychische gezondheid.
  • Er is onvoldoende aandacht voor LHBTI+ onderwerpen in het curriculum.
  • Niet alle studenten zich veilig voelen om uit te komen voor hun sekse-, gender- of seksuele diversiteit tijdens hun opleiding of coschappen.

De volledige resultaten vindt u in het Rapport ‘Roze in Onderwijs (2022)

Deze vragenlijst is uitgevoerd in samenwerking met Alliantie Gezondheidszorg op Maat, Platform LHBT en Psychiatrie van NVVP, Maaike Muntinga en Jason van Heesewijk (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora Amsterdam UMC).


LHBTIQ+: De Basiscursus

In samenwerking met Juf Danielle hebben we LHBTIQ+: De Basiscursus ontwikkeld. Door middel van deze video’s en bijbehorende casuïstiek leer je over de begrippen ‘sekse’, ‘gender’ en ‘seksuele oriëntatie’. Ook leer je over inclusieve communicatie en hoe je dat aanpakt, hoe je zichtbaar een veilige plek kan creëren, en je leert over de specifieke gezondheidsproblematiek die speelt in deze groep waar elke zorgverlener van op de hoogte moet zijn.


Minor Medisch Leiderschap – Radboudumc

RozeinWit begeleidt ieder jaar een groep studenten van de Minor Medisch Leiderschap van het Radboudumc.

In 2021-2022 schreven studenten door middel van een onderwijsanalyse, inventarisatie van stakeholders en een literatuuronderzoek het onderzoeksrapport ‘Hoe laat is het? Inclusiviteit’ met conclusies over het opnemen van LHBTI+ onderwijs in het geneeskundecurriculum.


Interesse in de werkgroep ‘Roze in Onderwijs’? Mail dan info@rozeinwit.nl